Интерборса - задачи и приложения

Химия и опазване на околната среда

Химия - вид аминокиселини и остатък

Протеиногенните аминокиселини изграждат белтъците във всички живи организми.

Изброените 20 аминокиселини се делят на заменими (3 бр.), незаменими (9 бр.) и условнозаменими (8 бр.).

Растенията и микрорганизмите могат да синтезират всички изброени аминокиселини.

Животните могат да набавят чрез храната си незаменимите аминокиселини.

Условнозаменимите киселини са незаменими само в определени случаи - болни, бременни майки, малки деца.

Разглеждани аминокиселини:

 • Лизин
 • Триптофан
 • Левцин
 • Треонин
 • Метионин
 • Валин
 • Фенилаланин
 • Изолевцин
 • Хистидин
 • Аланин
 • Аспартат
 • Глутамат
 • Аргинин
 • Аспарагин
 • Цистеин
 • Глутамин
 • Глицин
 • Пролин
 • Тирозин
 • Серин

Тези аминокиселини, според свойствата на остатъка, могат да се разделят на четири основни категории:

 • неутрални с неполярен остатък;
 • неутрални със слабо полярен остатък;
 • с ациден остатък;
 • с основен остатък.

Да се реализира проект осъществяващ междупредметна връзка Химия и Информатика.

Тема на проекта: Химия - вид аминокиселини и остатък.

В проекта се представят изброените аминокиселини в листово поле. При посочване на конкретен ред автоматично се променя стойността на конкретния вид опциален и радиобутон.Опциалните бутони представят вида аминокиселини заменими - незаменими, а радиобутоните разделянето според вида остатък.

Прочетете допълнително материал за свойства на аминокиселините.